Digitalna
strategija

Z digitalno marketinško strategijo začrtamo plan spletnih marketinških aktivnosti, postavimo vizijo, določimo cilje in prioritete ter merimo uspešnost nastavljenih akcij.

  • Pomagamo postaviti glavni cilj spletnega nastopa glede na vaše zmožnosti in kapacitete.
  • Oblikujemo idealnega kupca.
  • Preučimo vašo konkurenco in ciljno skupino ter izberemo najprimernejše načine in kanale komuniciranja.
  • Določimo ustrezne vrste vsebin (blogi, fotografije, videi, podkasti, infografike itd.), s katerimi ciljamo vaše stranke.
VPRAŠAJTE NAS

Temelj je učinkovita in dobro optimizirana spletna stran

Ko se začnemo pogovarjati o pripravi digitalne strategije, najprej pregledamo obstoječo spletno stran. Običajno se vse začne in konča tam. Če je spletna stran tehnično in vsebinsko slabo optimizirana, ne privlači in ne prinaša organskih rezultatov iskanja, je gotovo prva točka digitalne marketinške strategije izdelava nove in boljše spletne strani. Cilj prenove je tako boljša SEO optimizacija kot vsebine izboljšave.

Analiza trenutnega stanja na spletu

Pregled in analiza obstoječega stanja je prva faza postavitve digitalne strategije. Če ne vemo, kje smo, težko načrtujemo, kam gremo in kam želimo priti. Zato je zavedanje o trenutni poziciji odskočna točka za naprej. Najbolj enostaven način je, da v Google iskalnik vtipkamo ključne besede, po katerih želimo, da nas kupec najde in hitro ugotovimo, na katerem mestu se nahajamo.

Hitro opazimo, katera konkurenca je po organskem iskanju pred ali za nami in kdo se že promovira s spletnim oglaševanjem. Za poglobljeno ugotavljanje in analizo spletnega nastopa uporabimo orodja kot so Google-ova lastna - Google Analytics, Trends, Search console, Tag manager, Keyword planner Pagespeed in zunanja Moz, Ahrefs…, ki nam še obsežneje razkrijejo dejansko situacijo.

Vsako orodje ima svoj namen, vse podatke pa lahko razporedimo v eno izmed 3 glavnih temeljev SEO optimizacije.

Tehnična optimizacija spletišča

Tehnična optimizacija spletišča - kakšna je spletna stran:

Je skupek podatkov, po katerih brskalniki ocenijo to zajema, hitrost in zaporedje nalaganja elementov, odzivnost na naše klikanje, prilagodljivost glede na naprave, berljivost ter velikost vsebine in še mnogo drugih podatkov.

Ugled/Avtoriteta/Rank spletne strani

Ugled/Avtoriteta/Rank spletne strani

Zajema vse ostale podatke, ki ne spadajo v eno izmed ostalih dveh kategorij, po katerih še Google uvrša spletno stran. Ti podatki zajemajo vse informacije v povezavi s tem, kako zaupanja vredno in verodostojno je spletišče. Sem spadajo informacije kot so starost domene in okviren obisk, najmočnejše pa je število in predvsem kvaliteta zunanjih povezav na spletno stran, pri čemer se pogosto uporablja angleški izraz Off-site SEO .

Vsebinska optimizacija

Vsebinska optimizacija – kaj je na spletni strani in kje bomo sploh prikazani:

Google našo spletno stran prikaže med zadetki le, če je vsebina na strani enaka oziroma povezana iskani frazi, ki jo posameznik vpiše v iskalnik. Na uvrstitev vpliva ne le količina besedila, temveč tudi kakovost povedi, katere besede so vpisane, itd.

Ključne potrebe, pričakovanja, cilji

Ključne potrebe, pričakovanja, cilji

Za pripravo dobre digitalne strategije je potrebno aktivno sodelovanje naročnika in izvajalca. Da vas najbolje spoznamo, se z vami veliko in na široko pogovarjamo. Najraje v živo, pri nas na Verovškovi 55, v sejni sobi s krasnim razgledom ali prek video klica (Zoom, Ms Teams, Skype…) ali po telefonu. Na začetku vas spodbudimo, da sami poveste, kdo ste in kaj delate. Opažamo, da se redki zelo razgovorijo in se ne znajo pohvaliti, zato poskušamo z usmerjenimi vprašanji pridobiti čim več uporabnih dejstev in podatkov. Ko se dokopljemo do osnovnih in ključnih informacij, vam lahko ustrezno svetujemo. Če vas ne poznamo dovolj globoko in celostno, bodo vsi naši nasveti leteli v prazno. Na tej točki osnujemo ključne potrebe in pričakovanja, ki jih želite doseči.

Različna stopnja digitalnega razvoja, upoštevanje zakonitosti panoge, raznovrstnost ponudbe izdelkov in storitev, položaj na slovenskem in mednarodnem trgu, starost podjetja, uveljavljenost blagovne znamke in še mnogi drugi dejavniki nas usmerjajo k postavitvi pravih ciljev. Če vzamemo za izhodišče, da želimo na spletno stran pripeljati čim več obiskovalcev, bo glavni namen polnjenje prodajnega lijaka in generiranje kakovostnih leadov. V digitalno strategijo bomo najverjetneje vključili vsebinski marketing in optimizacijo spletne strani.

Kljub temu, da so se nakupne navade spremenile in da se spletna prodaja eksponentno dviguje, se hkrati pojavlja več konkurence in ponudbe. Ko si za osnovni cilj postavimo direktno spletno prodajo, usmerimo vse aktivnosti v dosego tega cilja.

Pri procesu nakupnega odločanja ima v sodobnem svetu pomembno vlogo blagovna znamka. Običajno je izgradnja blagovne znamke že začrtana v poslovni strategiji in takrat je dobro, da ta cilj še nadgradimo v digitalni strategiji. V tem primeru je glavni namen izboljšati in dvigniti stopnjo zavedanja o blagovni znamki.

Idealni kupec/persona

Vedno je koristno, da si izoblikujemo svojega idealnega kupca. Še boljše je, da se postavimo v njegovo vlogo in poskušamo zaznati njegove potrebe. Za oblikovanje person uporabljamo različne kvantitativne in kvalitativne metode. Če že zbiramo podatke o kupcih (G-Analytics), je najbolje operirati z njimi. Lahko pa se poslužimo tudi drugih načinov od anket, intervjujev in širše raziskave trga. Pomembno je, da kupca natančno definiramo. Vzemimo za primer, da je naš kupec fizična oseba. Starost, spol, lokacija so danes absolutno premalo za identifikacijo prave persone. Potrebno je razmisliti o hobijih, priljubljenih oddajah, knjigah, glasbi, športu, interesih, nakupnih navadah in še vseh ostalih podrobnostih, ki določajo ciljnega kupca.

Idealni kupec/persona
Komunikacijski kanali

Komunikacijski kanali

Izbira spletnih kanalov za komuniciranje s strankami je odvisna od vseh prejšnjih korakov, od obstoječega stanja spletnega nastopa, od ciljev, ki smo si jih zastavili, od profila idealnega kupca in konec koncev od modela poslovanja. Najpogosteje začnemo z aktivnostmi za dosego višjih uvrstitev v iskalnikih. Osnova je on-site SEO optimizacija spletne strani, iskanje pravih ključnih besed, prilagajanje vsebine, grajenje Googlu prijazne strukture, upoštevanje uporabniške izkušnje (UX) na strani in optimizacijo hitrosti strani. To lahko nadgradimo še z off-site SEO optimizacijo oziroma z grajenjem mrežnih povezav.

Glede na ciljno skupino in namen, vam svetujemo, katere spletne kanale komuniciranja izbrati. Google oglaševanje (Google Ads) običajno priporočamo, ko je v vaši panogi konkurenca na spletu zelo aktivna ali kjer organska SEO optimizacija ne zadošča vašim potrebam, bodisi zaradi razmerja števila iskalcev in ponudnikov, bodisi zaradi težje SEO optimizacije, ki je lahko posledica razdrobljenosti vaše ponudbe (npr. spletne trgovine z zelo različnim asortimajem).

V poplavi socialnih omrežij je izbira ustreznega kanala precej težka odločitev, če nismo naredili vseh prejšnjih korakov. Če natančno vemo, kaj je cilj digitalne strategije in kdo je naš idealni kupec, potem bo odločitev o izbiri, na katerem socialnem omrežju oglaševati enostavnejša. Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube je le nekaj najbolj priporočenih in najbolj pogosto uporabljenih. Vsako omrežje je primerno za le določen način in predmet oglaševanja.

E-mail marketing je bil pred leti bolj popularen, danes pa je bolj specifično usmerjen. Kot komunikacijski kanal ga predlagamo za posebne branže, predvsem za ustvarjanje zaupanja in grajenje stalnega kontakta s kupci.

Vrste vsebin

Statične vsebine na spletnih straneh ali trgovinah že dolgo niso več dovolj za uspešno in učinkovito rast podjetja na spletu. Vsebinski marketing postaja vse bolj pomemben člen digitalne preobrazbe, s katero želimo doseči boljše rezultate na spletu. Ustrezna in privlačna spletna vsebina je ključna pri nagovarjanju jasno določenega občinstva. Glede na cilj, ki smo si ga predhodno postavili, glede na ciljnega kupca in kanale, vam svetujemo, katera vrsta vsebin bi bila primerna za vas (video, blog zapisi, nasveti, članki, slikovne vsebine, infografika, podkasti, spletni seminarji, objave na forumih, družabnih omrežjih, teksti v e-mail sporočil itd.).

Vrste vsebin
Spremljanje nastavljenih akcij

Spremljanje nastavljenih akcij

Za spremljanje nastavljenih akcij uporabljamo različne metode in programe. Nekatere strani potrebujejo večkrat dnevno pregledovanje akcij, pri čemer je potrebno dodatno nastavljanje in urejanje le teh. Pri drugih je dovolj, če se akcije preveri samo nekajkrat na teden, da vidimo, če vse poteka po točkah, ki smo si zadali v digitalni marketinški strategiji. Za pregled uspešnosti nastavljenih akcij uporabljamo Googlova orodja kot sta Google Analytics in Google Search Console in ostala orodja Ahref, Moz …

Najbolj pogosta vprašanja o digitalni strategiji

Kaj je digitalna marketinška strategija?

Digitalna marketinška strategija je priprava načrta spletnega nastopa in predlog digitalnih marketinških aktivnosti, vsebovati mora naslednje korake:

1. Analiza trenutnega stanja na spletu

Pregled in analiza obstoječega stanja, poglobljeno ugotavljanje in analiza spletnega nastopa.

2. Ključne potrebe, pričakovanja, cilji

Določitev glavnega cilja (polnjenje prodajnega lijaka in generiranje kakovostnih leadov, direktna spletna prodaja, dvig stopnje zavedanja o blagovni znamki…).

3. Idealni kupec/persona

Izoblikovanje persone (starost, spol, lokacija, hobiji, priljubljene oddaje, knjige, glasba, šport, interesi, nakupne navade…).

4. Komunikacijski kanali

Izbira najbolj ustreznega spletnega kanala za komuniciranje (Google, Facebook, Linkedin, Instagram, Youtube…).

5. Vrste vsebin

Določitev primerne vsebine za nagovarjanje idealnega kupca (statične vsebine na spletni strani, video, blog zapisi, nasveti, članki, slikovne vsebine, infografika, podkasti, spletni seminarji, objave na forumih, družabnih omrežjih, teksti v email sporočil…).

6. Spremljanje nastavljenih akcij