Načrtovanje
spletne strategije

Temeljito načrtovanje uporabniške izkušnje in informacijske arhitekture zagotavlja:

  • postavitev pravih ciljev in usmeritev spletne strani,
  • pravilno in smiselno usmerjanje uporabnika po spletnem mestu z izvajanjem želenih akcij,
  • maksimalno optimizacijo spletne strani za visoko uvrščanje v iskalnikih.
SPOZNAJMO SE

Strategija spletnega nastopa in zasnova spletnega mesta

Zasnova in načrtovanje spletnega mesta sta temelj vsakega projekta. Pred dejansko izvedbo je potrebno pripraviti načrt, kjer natančno opredelimo organiziranost in funkcionalnost spletnega mesta, določimo cilje ter potek projekta. Celosten pristop pri zasnovi spletnega mesta znatno poveča učinkovitost in zadovoljstvo uporabnika. Tako naročniku na dolgi rok zagotovimo maksimalen izkoristek vložka v spletni nastop.

Izdelava strategije spletnega nastopa

Za naročnika pred izvedbo spletnega mesta pripravimo strategijo spletnega nastopa. Skupaj določimo kratkoročne in dolgoročne cilje projekta na podlagi naročnikovih potreb in ciljnih skupin. Izvedemo analizo naročnikovih konkurentov s podobnimi poslovnimi cilji in ciljnimi skupinami. Če naročnik spletno stran že ima, analiziramo obstoječe stanje. Po jasno zastavljenih ciljih opredelimo potek projekta, naročniku pa predstavimo obseg in možnosti končnega projekta.

Načrtovanje informacijske arhitekture in uporabniške izkušnje (UX)

Zelo pomembna je pravilna postavitev strukture spletnega mesta, razporeditev vsebin, določitev funkcionalnosti in opredelitev njihove medsebojne interakcije. Dobro načrtovana informacijska arhitektura zagotavlja učinkovito interakcijo z uporabnikom. Na ta način pripeljemo uporabnika do želenih akcij. Le sodelovanje več akterjev na strani (dizajner, programer, vodja projektov, SEO strokovnjak, naročnik) lahko zagotovi dobro uporabniško izkušnjo (UX).

V tej fazi projekta določimo ključne besede in besedne zveze, na katere bomo spletno mesto optimizirali za čim višje uvrščanje v iskalnikih (Google).