Varstvo osebnih podatkov

V skladu z 12., 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna Uredba o varstvu podatkov«), vam kot upravljavci osebnih podatkov na tem mestu zagotavljamo informacije o identiteti upravljavca, namenih obdelave osebnih podatkov in pravnih podlagah za obdelavo, kategorijah uporabnikov osebnih podatkov, obdobjih hrambe in vaših pravicah po Splošni uredbi o varstvu podatkov.

Upravljalec osebnih podatkov
Uradno ime podjetja:  Atribut, agencija za spletne storitve d.o.o.
Sedež podjetja: Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, Slovenija
Davčna št. podjetja (ID za DDV): SI 86844563
Zakoniti zastopnik: Branko Tomažič

1. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave
Osebni podatek je katerakoli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Atribut d.o.o. obdeluje vaše podatke v primeru, ko čez kontaktni obrazec na naši strani oddate povpraševanje in ko nam pišete po e-pošti ali nas pokličete po telefonu.
V ta namen Atribut d.o.o. od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:

  • ime in priimek,
  • naziv in podjetje,
  • elektronski naslov,
  • telefon
  • spletna stran podjetja
  • podatke o vsebini vašega povpraševanja oziroma sporočila.

Vaše osebne podatke bomo obdelovali za namene priprave odgovora na vaše povpraševanje, za informiranje in za morebitno pripravo in sklenitev pogodbe ter za izvajanje sklenjene pogodbe. Vaše podatke, ki nam jih posredujete na podlagi izpolnitve kontaktnega obrazca, bomo uporabljali izključno za zagotavljanje pogodbeno dogovorjenih storitev ter za namen naše interne administracije in vodenja našega poslovanja.

2. Uporabniki podatkov
Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim nepooblaščenim osebam brez vaše privolitve. Zbrani osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije ter jih v nobenem primeru ne iznašamo v druge države.

3. Obdobje hrambe
Vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni. Po preteku obdobja hrambe bomo vaše osebne podatke učinkovito in trajno izbrisali ali anonimizirali, tako da vaša identifikacija ne bo več mogoča.
V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma trajno izbrisali.

4. Kako varujemo zbrane osebne podatke
Spletna stran www.novisplet.com gostuje na varnem spletnem strežniku in je podvržena rednim varnostnim pregledom.
Zbrane osebne podatke uporabljamo izključno za zgoraj navedene namene, jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam, razen partnerjem, ki nam pomagajo vzdrževati spletno stran, ki pa so zavezani varovati osebne podatke pod istimi pogoji kot to velja za Atribut d.o.o.
V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.

5. Pravice posameznika
Vsak posameznik ima pod pogoji iz Splošne uredbe o varstvu podatkov pravico od spletne agencije noviSplet (Atribut d.o.o.) zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ter pravico ugovarjati obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vašo zahtevo nam lahko pošljete po e-pošti ali s priporočeno pošto na naš naslov.
Če posameznik meni, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, ga prosimo, da nam to nemudoma sporočite, mi pa vam bomo pravočasno posredovali ustrezen odgovor. Po potrebi bomo nemudoma izvedli tudi vse potrebne ukrepe za odpravo morebitnih nepravilnosti.
Prav tako ima posameznik pravico, da pri Informacijskem pooblaščencu vloži uradno pritožbo (Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01 230 97 30).

V kolikor želite dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v družbi Atribut d.o.o., nam lahko pišete na info@novisplet.com.