Kako optimizirati prodajni proces z B2B platformo

Datum Objavljeno, dne: 26.03.2024

V reviji Monitor je bil objavljen intervju z Mojco Furlan Rejc, vodjo projektov in specialistko na področju uporabniške izkušnje v našem podjetju. Mojca, strokovnjakinja za uporabniško izkušnjo in spletno prisotnost, je spregovorila o pomembni vlogi, ki jo ima sodobna in privlačna spletna stran pri uspehu podjetja.

V času, ko se avtomatizacija in digitalizacija pojavljata na vsakem koraku, se tudi v segmentu B2B prodaje iščejo rešitve za optimizacijo in digitalizacijo prodajnega procesa ter naročanja poslovnih partnerjev. Te rešitve olajšajo poslovne transakcije in povečajo učinkovitost poslovanja med podjetji.

Kaj je B2B platforma?

Je spletna platforma, ki je lahko del spletne strani ali spletne trgovine, lahko pa se upravlja popolnoma ločeno. Omogoča omejen dostop do informacij, ki so potrebne za uspešno partnersko sodelovanje med dobaviteljem in odjemalcem oz. pogodbenim izvajalcem. V digitalni agenciji noviSplet opažamo, da gre pri slovenskih podjetjih v prvi vrsti za prodajno orodje, ki optimizira procese naročanja – torej gre za spletno trgovino za B2B kupce, do katere B2B partnerji dostopajo z uporabniškim imenom in geslom. Po prijavi imajo dostop do prodajnega asortimaja po vnaprej dogovorjenih pogodbenih cenah, naročilo pa se odda s praktično nekaj kliki. Zaradi povezave s sistemom ERP se podatki o naročilu zabeležijo neposredno vanj, vodena pa je tudi zaloga, ki se lahko beleži iz različnih skladišč.

Mojca Furlan Rejc, vodja projektov v podjetju noviSplet in citiranje stavka iz članka

Kdaj je za podjetje smiselno razmisliti o uvedbi lastne B2B platforme?

Vsekakor gre za platformo, ki jo je smiselno vzpostaviti podjetjem, ki v večji meri poslujejo z B2B partnerji. Največkrat imajo med seboj sklenjene pogodbe s posebnimi pogoji, običajno so to dogovorjeni rabati in plačilni pogoji. Kadar komunikacija in naročanje potekata klasično po telefonu, e-mailu, se za pripravo ponudb in naročil porabijo ogromne količine časa. Zato je smiselno investirati v B2B platformo, da se optimizirajo poslovni procesi, se prihrani čas in zmanjša možnosti napak. Potrebno se je namreč zavedati, da kadar komunikacija poteka po telefonu ali e-pošti, komercialist svoj fokus nameni preverjanju zalog in usklajevanju cen. Temu vsemu se lahko izognejo, če imajo B2B partnerji svoje dostope do platforme, kjer lahko oddajo naročilo po posebnih in vnaprej dogovorjenih pogojih.

V katerih podjetjih in panogah je največje zanimanje za te rešitve in kakšni so razlogi?

V digitalni agenciji noviSplet ugotavljamo, da se za B2B platforme v največji meri odločajo veletrgovska, tudi proizvodna, podjetja, ki imajo raznolik prodajni asortima in velik nabor izdelkov, pri katerih se dobavljivost, cene in zaloge pogosto spreminjajo.

Slovenski trg je tudi na tem področju precej specifičen. Opažamo, da imajo nekatere branže procese že precej dodelane, pri nekaterih pa je viden precejšen zaostanek. Med bolj razvite branže sodi npr. avtomobilska industrija, med manj razvite pa npr. gostinstvo. Priljubljenost tovrstnih spletnih rešitev je v zadnjih letih narasla, saj se je interes po digitalizaciji precej povečal. Pomemben razlog za korak v to smer ima tudi omejenost kadrov, saj se z implementacijo B2B platforme prodajno ekipo bistveno razbremeni.

Razlogi so različni in običajno jih je več. Najpogostejša je želja po optimizaciji procesov prodaje in naročanja, saj bistveno razbremeni zaposlene in zmanjša možnost napak. Vedno pomembnejši vidik pa je v tem, da se celoten prodajni asortima umesti na splet in na ta način doseže čim več podjetij oziroma zajame čim več partnerjev.

Kakšne so ključne prednosti uporabe takega sistema?

Poleg osnovnih funkcionalnosti, kot so dostop do določenega gradiva (slike, video, dokumenti) in omogočanje naročila artiklov iz prodajnega asortimaja, je najbolj ključna povezava z ERP sistemom. Naše spletne B2B platforme največkrat povezujemo s sistemom Vasco, Pantheon, SAOP, e-računi in drugimi. Med ERPjem in B2B platformo se lahko sinhronizira podatke o izdelkih, cenah, zalogah in strankah. To zagotavlja dosledne informacije in zmanjšuje tveganje za napake.

Poslovni partnerji lahko naročila oddajo kjerkoli in kadarkoli. To na trgu predstavlja veliko konkurenčno prednost pred podjetjem, ki še vedno vztraja pri telefonskem naročanju ali oddaji naročila prek maila. Ker je proces avtomatiziran, zaposlenim ni potrebno ročno preverjati zaloge, potrjevati naročil ali usklajevati cen po telefonu ali e-pošti, naročilo pa je odpremljeno v najkrajšem možnem času.

Je avtomatizirano tudi izstavljanje računov?  

Do določene mere se avtomatizira tudi ta del procesa, in sicer gre pri implementaciji B2B platforme za avtomatsko generiranje predračunov, ponudb in naročil, ki se avtomatsko prenesejo v obstoječ program za izdajanje računov. Na takšen način se zmanjša ročen vnos podatkov, kar celotno zadevo pohitri in zmanjša možnost napak pri vnosu.
 

revija Monitor in članek vodje projektov Mojce Furlan Rejc iz podjetja noviSplet

Kako pomembno je vzdrževanje takega sistema in zanesljiv izvajalec?

Naročniki si želijo predvsem odzivnosti in zanesljivosti, počutijo se varneje, če vedo, da jim je na voljo podpora, še posebej če je v slovenskem jeziku, ki mu bo pomagala v primeru zagat. Ker nam je v digitalni agenciji noviSplet zadovoljstvo strank ključnega pomena, smo v zadnjih letih vzpostavili ločen oddelek, namenjen le podpori obstoječim strankam.

Svetujemo, da sodelujete z zanesljivim partnerjem, ki ima konkretne reference, saj lahko na takšen način preprečite marsikatero zgrešeno potezo. V spletni agenciji noviSplet smo pomagali že kar nekaj slovenskim podjetjem na poti avtomatizacije in digitalne preobrazbe prodajnega procesa. Nekaj primerov si lahko ogledate na naslovu: https://www.novisplet.com/spletne-trgovine

 

Več prispevkov